GRUPY

Grupa Junior

Dla dzieci w wieku 3-4lat.  Najmłodsza grupa, która wymaga dużej uwagi w stawianiu pierwszych kroków w sporcie.

60%

gry i zabawy

20%

technika

20%

zajęcia ogólnorozwojowe

Grupa Sport

Dla dzieci w wieku 4-5 lat. Nieco starsza grupa, w której więcej czasu poświęca się technice piłki nożnej. 

40%

gry i zabawy

30%

techniki

60%

zajęcia ogólnorozwojowe

Grupa Expert

Dla dzieci w wieku 6-7 lat. Duży nacisk kładziemy na naukę techniki, dzieci rozgrywają też więcej meczów i uczą się rywalizacji.

30%

gry i zabawy

50%

techniki

20%

mecze

Grupa Budowanie Zespołu

Dla dzieci w wieku 8-9 lat. W tej grupie dzieci uczą się grać jako zespół, grają więcej razem, uczą się współpracy.

20%

gry i zabawy

50%

techniki

40%

mecze

Grupa Dream Team

Dla dzieci w wieku 10-12 lat. Jest to najstarsza i najbardziej zaawansowana grupa, gdzie dzieci uczą się gry na wysokim poziomie technicznym i zespołowym.

10%

gry i zabawy

40%

techniki

50%

mecze

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Kontakt

Sport Team

kontakt@pograjmyrazem.com

797-790-197